Βοήθεια του κοινού

Σήμερα στον καφέ με τον Χρήστο συζητήσαμε το φλέγον ζήτημα της Θείας Μαρίας που άφησε την ηρωική Κύπρο με τα Γεγονότα και έχουμε κάνει ΤΡΕΛΟ character development.

Τρέμε κόσμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>