Μέσα από βάσανα και περιπέτειες, μέσα από κλάμα και γέλιο, μέσα από ιδρώτα και Greek Nights DJ Spyraklas θα βρουν το δρόμο τους; Ή θα τους καταπιεί το σιφόνι της καπιταλιστικής μηχανής και θα τους κάνει ένα μάτσο χάλια;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>