Βοήθεια με τους χορηγούς

Βοήθεια με τους χορηγούς από το gaitanaki 

Έτσι, να βλέπω πνεύμα καινοτομίας! Το είχα χάσει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε χορηγό και στον καφέ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>